Projecten van DUGGI

Bij particulieren

 • opschonen van huizen;
 • opschonen en herinrichten van afzonderlijke kamers zoals kinderkamers, tienerkamers, woonkamers, keukens, kasten en     garages;
 • opzetten van huisadministraties en herinrichten van thuiswerkplekken;
 • coaching en begeleiding bij het vasthouden van de nieuw verworven situaties.

 • Vanuit overwegingen van privacy kan ik niet de namen van de opdrachtgevers vermelden. Referenties zijn eventueel op te vragen.

  Bij PersoonsGebondenBudget-houders

 • kinderkamers opschonen in het kader van adhd-problematiek (Publicatie in Balanskids - januari 2009);
 • orde en structuur aanbieden in de thuis- en schoolsituatie en middels begeleiding en thuistrainingen de nieuwe situatie borgen;
 • prikkelarm maken van de thuiswerkplek, overzicht en rust creëren, hetgeen m.n. van belang is bij ad(h)d.
 • Vanuit privacy overwegingen kan ik niet de namen van de opdrachtgevers vermelden.

  Bij professionele organisaties

 • klassenmanagement in de groepen een en twee van het basisonderwijs, optimalisering van de logistiek en komen tot functionele inrichting van kleuterlokalen met het oog op een rustig klasklimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnnen ontwikkelen.
 • Opdrachtgevers: diverse leerkrachten basisonderwijs

 • opschoning en herinrichting van een peuterspeelzaal en naschoolse opvang (NSO) met drie units en een ontvangstruimte.
 • Opdrachtgever: Stichting Het Uilenest te Delft

 • Ad(h)d
 • Administratie
 • Ervaring
 • In de media
 • Kinderkamer
 • Over
 • Verhuizen
 • Waarbij
 • Werkwijze